Stor erfaring med projekter indenfor sygehussektoren

TKT-sundhedsgruppen

Arkitektfirmaet TKT A/S

TKT har gennem mange år arbejdet med projekter indenfor sygehussektoren fra mindre opgaver som f.eks. ombygning og indretning af medicinrum til de helt store med kapacitetsmæssig volumen som f.eks. etablering af Fælles Akutmodtagelser.

TKT har også løst teknisk- og funktionelt meget komplicerede opgaver som etablering af PET-Center og etablering/udbygning af Strålekælder. 

Arkitektfirmaet TKT A/S ejes af arkitekt Søren Vestergaard. Firmaet har eksisteret siden slutningen af 70’erne.