PARTNERE

sundhedsgruppen-skala

SKALA ARKITEKTER

SKALA Arkitekter prioriterer arkitektonisk kvalitet højt. Vi har særlig erfaring med pleje- og omsorgsprojekter og speciale i at skabe tryghed og nærvær i såvel processen som i det færdige byggeri.

Vores erfaring er, at en helende arkitektur skaber øget livskvalitet for dem, der har brug for ekstra omsorg og som skal bo i eller bruge det færdige byggeri. Med æstetiske og holdbare materialer skaber vi byggerier, der kræver et minimum af vedligehold.

Derfor er bæredygtighed naturligvis en integreret del af vores projekter.

sundhedsgruppen-lrp

LRP ADVOKATER

LRP Advokater er Horsens og omegns største advokatfirma. Vi yder en omfattende juridisk rådgivning indenfor entreprise- og udbudsret, som er nogle af vores specialområder.

Vi yder rådgivning til både bygherrer, entreprenører og rådgivere. Vi hjælper bl.a. med udarbejdelse af kontraktgrundlag, kvalitetssikring af materialer, samt generel juridisk sparring undervejs i udbuds- og byggeprocesserne.

Vores overordnede mål er at yde en rådgivning, der er effektiv, hurtig og juridisk højt kvalificeret.

sundhedsgruppen-tkt

ARKITEKTFIRMAET TKT A/S

Arkitektfirmaet TKT A/S ejes af arkitekt Søren Vestergaard. Firmaet har eksisteret siden slutningen af 70’erne.

TKT har gennem mange år arbejdet med projekter indenfor sygehussektoren fra mindre opgaver som f.eks. ombygning og indretning af medicinrum til de helt store med kapacitetsmæssig volumen som f.eks. etablering af Fælles Akutmodtagelser.

TKT har også løst teknisk- og funktionelt meget komplicerede opgaver som etablering af PET-Center og etablering/udbygning af Strålekælder.

sundhedsgruppen-kjaergaard-management

KJÆRGAARD MANAGEMENT

Kjærgaard Management yder konsulentbistand i forbindelse med funktions-planlægning, udvikling af koncepter og brugerinvolvering ved hospitalsbyggeri og byggeri til undervisning og forskning.

Vi hjælper til med idéformulering og projektudvikling, når ideer skal udvikles og omsættes til koncepter og videre til projektforslag og dispositionsforslag.

Vi er tovholder på brugerprocessen og bistår med organisering af brugerinvolvering, afholdelse af brugermøder og opfølgning.