udvalgte Referencer

SOMATIK

Sydvestjysk Sygehus – SVS

 • Ny Sengebygning – byggeprogram
 • Gynækologisk ambulatorium
 • Udflytning af Friklinikken fra Give til Grindsted Sygehus – Idéoplæg – Udbud
 • Dagkirurgisk Center – Idéoplæg
 • Logistik, linned- og varemodtagelse – bygherrerådgiver

 

Odense Univsitetshospital

 • Nyt OUH – konceptudvikling

 

Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus

 • Facaderenovering – udskiftning af vinduer

SUNDHEDSHUSE

Randers Sundshedshus

 

Syddjurs Kommune - Træning og Sundhed, Tirstrup

 • Plan for ombygning/renovering

PSYKIATRI

Sønderborg Kommune: Hertughaven, Augustenborg

 • Akutbehandling
 • Dagsbehandling
 • Boliger lukket afsnit / åbent afsnit

 

Region Midt: Sønderparken Hedensted

 • Socialt psykiatrisk center
 • 60 bemandede pladser
 • 7 selvstændige boende brugere

 

Region Nord: Brinken Hammer bakker, Aalborg

 • Udslusningsboligger
 • Dagsbehandling
 • Boliger lukket afsnit
 • Boliger åbent afsnit (domsanbragte)

 

Region Midt: Bækketoften

 • Dagsbehandling.
 • Boliger lukket afsnit / åbent afsnit