Referencer

SOMATIK

Sydvestjysk Sygehus – SVS

 • Ny Sengebygning – byggeprogram
 • Gynækologisk ambulatorium
 • Udflytning af Friklinikken fra Give til Grindsted Sygehus – Idéoplæg – Udbud
 • Dagkirurgisk Center – Idéoplæg
 • Logistik, linned- og varemodtagelse – bygherrerådgiver

 

Odense Univsitetshospital

 • Nyt OUH – konceptudvikling
 • Mammograficenter
 • Ombygning sengeafsnit afd. R2

 

Nyborg Sygehus

 • Etablering af skopirum

 

Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus

 • Facaderenovering – udskiftning af vinduer
 • Acceleratorbygning A8
 • Ny etage bygning B140

PSYKIATRI

Sønderborg Kommune: Hertughaven, Augustenborg

 • Akutbehandling
 • Dagsbehandling
 • Boliger lukket afsnit / åbent afsnit

 

Region Midt: Sønderparken Hedensted

 • Socialt psykiatrisk center
 • 60 bemandede pladser
 • 7 selvstændige boende brugere

 

Region Nord: Brinken Hammer bakker, Aalborg

 • Udslusningsboligger
 • Dagsbehandling
 • Boliger lukket afsnit
 • Boliger åbent afsnit (domsanbragte)

 

Region Midt: Bækketoften

 • Dagsbehandling.
 • Boliger lukket afsnit / åbent afsnit

 

Odense Universitetshospital

 • Totalrenovering Psykiatrisk afd P
 • Retspsykiatrisk afsnit
 • Udvidelse af børnepsykiatrien
 • Telepsykiatrisk center

SUNDHEDSHUSE

Randers Sundhedshus