VORES YDELSER

BYGNINGSREGISTRERING  |   ENERGIOPTIMERING  |  KONCEPTUDVIKLING & IDÉOPLÆG  |  PLANLÆGNING & DISPONERING |  SKITSERING  |  PROJEKTERING  |  UDBUDENTREPRISE- & BYGGERET

På forkant med Sundhedsreformen

Der er fokus på ”det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. En Sundhedsreform er på vej med fokus på samarbejdet mellem regioner (sygehusvæsenet), praksissektor og kommunerne.

Det er nødvendigt med et samlet overblik der omfatter somati, psykiatri, misbrugsbehandling, genoptræning og forebyggelse.

Sundhedgruppen tilbyder bistand til:

  • Oplæg til politisk behandling i form af seminarer
  • Konceptudvikling og masterplan
  • Generalplan for ydelser og bygninger
  • Kommunens Sundhedshus. Disposition og indretning, så det danner optimale fysiske rammer for løsning af sundhedsreformens udfordringer

Konceptudvikling og idéoplæg

Sundhedsgruppen tilbyder at være med fra starten, hvor de første idéer skal gøres konkrete og omsættes til planer. Vi kender sundhedssektoren og kan virke som sparringspartner og kommer gerne med inspiration og oplæg til nytænkning. Vi har erfaring med at omsætte resultaterne fra en idéfase til konkrete koncepter, der kan danne baggrund for planlægnings- og disponeringsfasen.

Vi sammenfatter problemformuleringer, løsningsmuligheder og indstillinger i et idéoplæg, der også ofte omfatter tidsplaner og økonomiske beregninger.

Skitsering

I skitseringsfasen inddrager Sundhedsgruppen de fremtidige brugere, driftspersonale og andre vigtige interessenter i processen.

Vores brede erfaring viser, at de bedste resultater opnås gennem brugerinvolvering – og at netop denne proces er den stærkeste værdiskaber til at sikre ejerskab samt den helt rigtige tekniske løsning.

Med udgangspunkt i inputs og feedback gennem løbende dialog og samarbejde kombineret med vores egen specialviden på området, afprøves ideer og koncepter altid før afgørende beslutninger træffes.

Projektering

Under Sundhedsgruppens arkitektoniske vifte, hviler alle løsninger på et fælles fundament af tidsløse principper med nøglebegreber som enkelhed, funktionalitet og kvalitet.

Grundet vores specialviden på området har vi altid et stort fokus på materialers stoflighed og bygningers lysindfald, og hvordan dette kan påvirke vores sanser positivt. F.eks. kan bevidst brug af farver virke beroligende på psykisk sårbare og kontrastfarver kan hjælpe demente med at orientere sig.

En indarbejdet drifts- og vedligeholdelsesøkonomi er også altid kendetegnet ved vores projekter og sikrer et bæredygtigt byggeri langt ind i fremtiden.

Udbud

Udbudsreglerne er komplicerede og under konstant udvikling igennem en omfattende EU-retslig og national praksis.

Sundhedsgruppen rådgiver i de svære juridiske og praktiske problemstillinger, som udbudslovgivningen kan give, hvad enten der udbydes i henhold til Udbudsloven, Tilbudsloven eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vi rådgiver bl.a. om valg af rette udbudsform, håndtering af hele udbudsprocessen, tilbudsevaluering, håndtering af forbehold, kontraktudarbejdelse samt varetagelse af klagesager og retssager.

Entreprise- og byggeret

Sundhedsgruppen rådgiver offentlige- og private bygherrer i forbindelse med alle former for bygge- og anlægsprojekter.

Vi rådgiver bl.a. om valg af entrepriseform, udarbejdelse af rette kontraktgrundlag samt håndtering af styringsværktøjer igennem byggeriet. Ligeledes har vi en ekspertise indenfor standardvilkårene i byggeriet, herunder de nye aftaledokumenter AB18, ABR18 samt ABT18. Vi bistår i forbindelse med uenigheder der kan opstå i løbet af byggeprojektet, samt gennemførelse af tvistløsningsværktøjerne i byggeriet.

Energioptimering

Sundhedsgruppen gennemfører altid energioptimering på de projekter vi arbejder med.

Energioptimering giver øget bygningsværdi, øget komfort, lavere energiforbrug, mindre CO2. Og så kan besparelserne endda ofte finansiere investeringen.

Første skridt kan være en energiscreening som belyser bygningens optimeringspotentiale.

Vi kan være med i hele processen, fra energiscreening, opstilling og beregning af optimeringsmuligheder, ansøgning om energitilskud, udførelse, samt aflevering og opfølgning.

Vi kan også tilbyde Commissioning på projektrne. Commissioning er en proces, som forløber parrallet med projekteringen og gennemførelsen af et byggeri, helt systematisk sikrer vi at bygning drift allerede virker på tegnebrættet.

KONTAKT OS

& HØR MERE

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked
Du skal acceptere Vilkår og Betingelser.